La Pàgina en català de J.S. Bach

LA JOIA DEL MES  Juny de 2023

Cantata BWV 167, coral Sei Lob und Preis mit Ehren

Sigui lloat, alabat i glorificat Déu Pare, Fill i Esperit Sant!

English Baroque Soloists / Monteverdi Choir / J. E. GardinerVeure Joies anteriors